Xử lý đơn

Vào trang Quản Lý Shop

Lưu ý khi sử dụng trang này: chỉ “Đánh dấu là đã chuyển giao” khi bạn đã chuyển giao cho khách xong rồi (cho dù chưa biết khách đã nhận hoặc kiểm tra đơn hàng chưa)

[wcv_vendor_dashboard]