Terms of Use

Gala Hoa luôn có những chính sách tuyệt vời nhất dành cho CTV.

1. Hệ thống CTV đa tầng

Có nghĩa là bạn có thế tìm thêm những người khác làm CTV của Gala Hoa dưới quyền của bạn.

Chỉ cần bạn gửi Link Giới Thiệu của bạn đến những người khác, những người đó tạo tài khoản tại Gala Hoa và đăng ký làm CTV thì Gala Hoa sẽ tự động ghi nhận người đó là CTV cấp dưới của bạn.

Lợi thế: hệ thống cấp CTV của Gala Hoa bao gồm tối đa 5 tầng.

 • Tầng 0 (là bạn): bạn hưởng 5% từ đơn hàng (đơn hàng đến từ khách hàng bạn đã trực tiếp giới thiệu)
 • Tầng 1: bạn hưởng 1% từ người CTV tầng 1 này khi có khách hàng (mua hàng nhờ CTV giới thiệu) thanh toán một đơn hàng
 • Tầng 2: bạn hưởng 1% từ người CTV tầng 2 này
 • Tầng 3: bạn hưởng 1% từ người CTV tầng 3 này
 • Tầng 4: bạn hưởng 1% từ người CTV tầng 4 này
 • Tầng 5: bạn hưởng 1% từ người CTV tầng 5 này
 • Các bạn lưu ý: hiển nhiên chính CTV (ví dụ: CTV tầng 1, CTV tầng 2…) vẫn nhận 5% từ đơn hàng mà do chính CTV đó giới thiệu được.

Ví dụ cụ thể về hệ thống CTV

Bạn là CTV A (tầng 0), và đã tìm được CTV B (tầng 1), CTV B này tìm được CTV C (tầng 2), CTV C này tìm được CTV D (tầng 3).

Trong trường hợp, CTV D giới thiệu được 1 khách hàng thanh toán đơn hàng 1.000.000 đồng (một triệu), thì:

 • CTV D (tầng 3): nhận được hoa hồng 5% là 50.000 đồng (do là người trực tiếp giới thiệu)
 • CTV C (tầng 2): nhận được hoa hồng 1% là 10.000 đồng
 • CTV B (tầng 1): nhận được hoa hồng 1% là 10.000 đồng
 • CTV A (tầng 0): nhận được hoa hồng 1% là 10.000 đồng

⇒ Điều này có nghĩa là CTV A, B, C không cần phải làm gì mà vẫn nhận được hoa hồng từ CTV dưới mình. Bạn tìm được càng nhiều CTV thì bạn sẽ có nhiều thu nhập thụ động.

2. Cookies

Đối với những công ty khác, Link Giới Thiệu của CTV chỉ từ 30 ngày đến 60 ngày, nhưng tại Gala Hoa, Link Giới Thiệu của CTV có hiệu lực đến 90 ngày.

Điều này có nghĩa là trong vòng 90 ngày, kể từ khi khách hàng click vào liên kết giới thiệu của CTV cho đến khi có phát sinh giao dịch mới, hoa hồng sẽ được ghi nhận cho CTV này.

Lưu ý nhỏ: trong 90 ngày đó, khách hàng click vào Link Giới Thiệu của CTV khác, nếu khách đặt hàng thì sẽ được ghi nhận hoa hồng cho CTV này, không phải CTV ban đầu.

Quy định: khách hàng click vào Link Giới Thiệu của CTV cuối cùng, thì CTV cuối cùng sẽ được ghi nhận hoa hồng.

Hãy liên hệ với Gala Hoa nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Bạn xem đầy đủ chính sách dành cho cộng tác viên tại đây.